All for Joomla All for Webmasters

Seznam naročil (21. člen ZJN-3)

V Občini Prebold se zavedajo pomena vključevanja potreb invalidov na najrazličnejših področjih, zato je občina na pobudo Medobčinskega društva invalidov Žalec pristopila k projektu »Občina po meri invalidov«. Občina Prebold je že sprejela analizo stanja o položaju invalidov v Občini Prebold in akcijski načrt, na podlagi katerega je bilo izvedenih že precej zastavljenih nalog.

V sklopu projekta je Občina Prebold v torek, 30. julija 2019, organizirala koordinacijo invalidskih organizacij v Občinski knjižnici Prebold. Na koordinaciji je Tjaša Skočaj Klančnik, višja svetovalka za negospodarske javne službe Občine Prebold, predstavila, katere dejavnosti izvaja občina v sklopu akcijskega načrta za večjo kakovost skupnega življenja in socialno vključenost vseh občanov, na podlagi katerih se poskuša doseči večjo kakovost skupnega življenja v lokalni skupnosti ob upoštevanju različnosti in posebnih potreb posameznih skupin prebivalstva ter njihovo vključenost v življenje lokalne skupnosti.

Predstavljene so bile tudi konkretizirane naloge iz akcijskega načrta s področij: ozaveščanje in informiranje javnosti o invalidski problematiki, zdravstveno varstvo in rehabilitacijski programi, rehabilitacija, strokovno-podporne službe, dostopnost grajenega okolja, informacij in prevozov, vzgoja in izobraževanje, delo, zaposlitev, materialna in socialna varnost, kultura, šport, religija, vključenost invalidov v oblikovanje in načrtovanje politike ter zakonodaja, ekonomska politika, koordinacija dela ter invalidske in nevladne organizacije, usposabljanje strokovnega kadra za delo, komuniciranje in neposredno delo s človekom s posebnimi potrebami.

Po predstavitvi so invalidske organizacije in društva podali konkretne predloge, s katerimi bi lahko dosegli še večjo kakovost skupnega življenja. Predsednik Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske Janez Hudej pa je ob tej priložnosti Občini Prebold izročil tudi priznanje oziroma zahvalno listino za dolgoletno pomoč pri izvajanju programov društva in podpori projekta »Kar me ovira, me motivira«.

Seznam javnih naročil pod mejnimi vrednostmi, 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

Seznam za leto 2019:

2020 2 3 tabela 21 clen ZJN 3 za leto 2019

Seznam za leto 2018:

Tabela 21 clen ZJN 3 za leto 2018

Kje lahko pridobim invalidsko kartico ugodnosti?

Za kartico lahko invalidi zaprosijo na vseh 58 upravnih enotah po Sloveniji - najbližja UE Žalec.

Katere ugodnosti prinaša invalidska kartica ugodnosti?

Z invalidsko kartico ugodnosti bodo invalidi v državah EU, lahko uveljavljali posebne komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah.

Aktualne ugodnosti bodo upravičenci lahko spremljali na spletni povezavi www.invalidska-kartica.si, kjer je objavljena baza ugodnosti. V njej bo mogoče najti podatke glede na vrsto ugodnosti in kraj. Informacija o ugodnosti bo izpisana z osnovnimi podatki: naslov, spletni naslov, delovni čas, telefonska številka, višina popusta…

Uporabniki bodo imeli možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije na svojem mobilnem telefonu. Mobilno aplikacijo bodo uporabniki lahko poiskali pod naslovom: “INVALIDSKA KARTICA”.

NAVODILO  za  izvajanje postopka za izdajo EU kartice ugodnosti za invalide so na voljo TUKAJ.

OBČINA PREBOLD

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

E-mail: obcina@prebold.si

Telefon: 03 703 64 00

Davčna številka SI: 39527972

Matična številka: 1357654000

TRR: SI56 0137 4010 0004 665To spletno mesto uporablja piškotke!

Če v brskalniku ne spremenite nastavitve se strinjate z njihovo uporabo.

Razumem

URADNE URE OBČINSKE UPRAVE

PONEDELJEK: od 8. do 14. ure

SREDA: od 8. do 12. ure in od 14. do 17. ure

PETEK: od 8. do 12. ureZlati 80 112 Podpis